Nokia Expert Centre

Podpora počas celého životného cyklu

Nokia Expert Centre je jedno komplexné miesto, v ktorom získate všetky odborné rady ohľadom firemnej mobility Nokia a ktoré poskytuje zdarma podrobné technické informácie pre organizácie zamerané na IT a podporu mobility. Či je vaše riešenie firemnej mobility pripravené na aktualizáciu, pripravené na zavedenie, alebo už v prevádzke, Nokia Expert Centre je pripravené pomôcť.

Technické informácie na dosah ruky

Nokia Expert Centre poskytuje jednoduchý prístup k aktuálnym technickým informáciám, napríklad odpovediam na časté otázky, článkom s databázou poznatkov, technickej dokumentácii a návodom. Naša online služba je k dispozícii, kedykoľvek ju potrebujete, a to prostredníctvom webu alebo telefónu.

Naši špecialisti sú vašim zdrojom

Nokia Expert Centre vám poskytne priamy prístup k špecialistom spoločnosti Nokia bez výdavkov. S týmto jediným kontaktným miestom pre technické otázky a časté aktualizácie požiadaviek na servis môžete poskytovať vlastnú odbornú podporu pre svoju organizáciu, a to okamžite, efektívne a profesionálne.

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Po skončení nám pošlite svoje pripomienky k našej webovej stránke

Zúčastnite sa krátkeho prieskumu o vašich skúsenostiach online. Keď si dopozeráte stránku, zobrazí sa vyplňovacie prostredie prieskumu.

Kliknite na nižšie uvedené tlačidlo, ale až po skončení prezerania stránky

Ďakujeme!

Prieskum sa otvorí, keď zatvoríte stránku.

Po skončení nám pošlite svoje pripomienky k našej webovej stránke

Kliknite na nižšie uvedené tlačidlo, ale až po skončení prezerania stránky

Ďakujeme!

Otázky prieskumu vám pošleme e-mailom.