Nokia Expert Centre

Podpora počas celého životného cyklu

Nokia Expert Centre je jedno komplexné miesto, v ktorom získate všetky odborné rady ohľadom firemnej mobility Nokia a ktoré poskytuje zdarma podrobné technické informácie pre organizácie zamerané na IT a podporu mobility. Či je vaše riešenie firemnej mobility pripravené na aktualizáciu, pripravené na zavedenie, alebo už v prevádzke, Nokia Expert Centre je pripravené pomôcť.

Technické informácie na dosah ruky

Nokia Expert Centre poskytuje jednoduchý prístup k aktuálnym technickým informáciám, napríklad odpovediam na časté otázky, článkom s databázou poznatkov, technickej dokumentácii a návodom. Naša online služba je k dispozícii, kedykoľvek ju potrebujete, a to prostredníctvom webu alebo telefónu.

Naši špecialisti sú vašim zdrojom

Nokia Expert Centre vám poskytne priamy prístup k špecialistom spoločnosti Nokia bez výdavkov. S týmto jediným kontaktným miestom pre technické otázky a časté aktualizácie požiadaviek na servis môžete poskytovať vlastnú odbornú podporu pre svoju organizáciu, a to okamžite, efektívne a profesionálne.

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Zúčastnite sa krátkeho prieskumu o vašich skúsenostiach online. Keď si dopozeráte stránku, zobrazí sa vyplňovacie prostredie prieskumu.

Odpovedali by ste nám na pár otázok v krátkom prieskume?

Ďakujeme!

Prieskum sa otvorí, keď zatvoríte stránku.

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Odpovedali by ste nám na pár otázok v krátkom prieskume?

Ďakujeme!

Otázky prieskumu vám pošleme e-mailom.