Nokia Mail a Nokia Chat

Dátum uvedenia do platnosti: 25.04.2014

Vaše súkromie v rámci služieb Nokia Mail a Nokia Chat

K službe Nokia Mail/Chat, ktorú zabezpečuje spoločnosť Yahoo! (ďalej len „Služba“) sa môžete zaregistrovať tak, že si vytvoríte účet Nokia alebo sa prihlásite k Službe cez svoj existujúci účet Nokia. S rovnakým účtom Nokia môžete využívať aj niektoré ďalšie služby Nokia a Microsoft Mobile.

V kontexte tejto Služby sa na používanie účtu Nokia a súvisiace informácie, ktoré poskytnete v rámci svojej registrácie účtu Nokia, vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky poskytovania služieb spoločnosti Microsoft Mobile.

Spoločnosť Microsoft Mobile poskytuje služby Nokia Mail/Chat v partnerstve so spoločnosťou Yahoo!. Majte na pamäti, že na používanie služieb Nokia Mail/Chat sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania služieb spoločnosti Yahoo!. Spoločnosť Yahoo! môže v rámci účtu Nokia poskytovať možnosť využívať aj ďalšie Yahoo! služby.

Poskytuje Microsoft Mobile nejaké informácie spoločnosti Yahoo!?

Na to, aby bolo možné poskytovať služby Nokia Mail/Chat, musí spoločnosť Microsoft Mobile poskytnúť spoločnosti Yahoo! časť vašich registračných údajov, napr. meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia a krajinu bydliska. Ak vykonáte zmeny v registračných údajoch, prejavia sa aj v rámci služieb Nokia Mail/Chat.

Takisto pri prechode z existujúcej služby Nokia Mail alebo Nokia Chat môžete naďalej bez prerušenia používať Služby s vytvoreným zoznamom priateľov a adresárom, ako keď túto Službu poskytuje spoločnosť Yahoo!.

Čo znamená, že službu poskytuje spoločnosť Yahoo!?

Službu Nokia Mail/Chat poskytuje spoločnosť Yahoo! a na používanie Služby sa vzťahujú Podmienky používania služieb a Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo!. Oboznámte sa s podmienkami používania služieb a zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo!, kde sa dozviete podrobnejšie informácie o poskytovaní Služby, napríklad o reklame ponúkanej v kontexte tejto Služby.

Vaše transakcie a obsah týkajúci sa chatu a e-mailu vrátane správ chatu a e-mailov, príloh a informácií hlavičiek (napr. príjemca, odosielateľ, príjemca kópie, predmet), ako aj nastavenia e-mailu a chatu bude spracovávať spoločnosť Yahoo!. Aj aktualizácie vášho zoznamu priateľov môžu byť synchronizované s Yahoo!.

Spoločnosť Yahoo! vám môže aj naďalej poskytovať možnosti využívania iných služieb Yahoo! s vaším účtom Nokia.

V prípade, že službu Nokia Mail alebo Chat bude v budúcnosti poskytovať iná strana než je definované vyššie, vaše údaje týkajúce sa e-mailu a chatu budú presunuté tejto novej strane.

Ďalšie dôležité informácie

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom strediska starostlivosti o zákazníkov alebo na nasledujúcej fínskej adrese:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Zúčastnite sa krátkeho prieskumu o vašich skúsenostiach online. Keď si dopozeráte stránku, zobrazí sa vyplňovacie prostredie prieskumu.

Odpovedali by ste nám na pár otázok v krátkom prieskume?

Ďakujeme!

Prieskum sa otvorí, keď zatvoríte stránku.

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Odpovedali by ste nám na pár otázok v krátkom prieskume?

Ďakujeme!

Otázky prieskumu vám pošleme e-mailom.