Nokia Mail a Nokia Chat

Dátum uvedenia do platnosti: 25.04.2014

Vaše súkromie v rámci služieb Nokia Mail a Nokia Chat

K službe Nokia Mail/Chat, ktorú zabezpečuje spoločnosť Yahoo! (ďalej len „Služba“) sa môžete zaregistrovať tak, že si vytvoríte účet Nokia alebo sa prihlásite k Službe cez svoj existujúci účet Nokia. S rovnakým účtom Nokia môžete využívať aj niektoré ďalšie služby Nokia a Microsoft Mobile.

V kontexte tejto Služby sa na používanie účtu Nokia a súvisiace informácie, ktoré poskytnete v rámci svojej registrácie účtu Nokia, vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky poskytovania služieb spoločnosti Microsoft Mobile.

Spoločnosť Microsoft Mobile poskytuje služby Nokia Mail/Chat v partnerstve so spoločnosťou Yahoo!. Majte na pamäti, že na používanie služieb Nokia Mail/Chat sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania služieb spoločnosti Yahoo!. Spoločnosť Yahoo! môže v rámci účtu Nokia poskytovať možnosť využívať aj ďalšie Yahoo! služby.

Poskytuje Microsoft Mobile nejaké informácie spoločnosti Yahoo!?

Na to, aby bolo možné poskytovať služby Nokia Mail/Chat, musí spoločnosť Microsoft Mobile poskytnúť spoločnosti Yahoo! časť vašich registračných údajov, napr. meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia a krajinu bydliska. Ak vykonáte zmeny v registračných údajoch, prejavia sa aj v rámci služieb Nokia Mail/Chat.

Takisto pri prechode z existujúcej služby Nokia Mail alebo Nokia Chat môžete naďalej bez prerušenia používať Služby s vytvoreným zoznamom priateľov a adresárom, ako keď túto Službu poskytuje spoločnosť Yahoo!.

Čo znamená, že službu poskytuje spoločnosť Yahoo!?

Službu Nokia Mail/Chat poskytuje spoločnosť Yahoo! a na používanie Služby sa vzťahujú Podmienky používania služieb a Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo!. Oboznámte sa s podmienkami používania služieb a zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo!, kde sa dozviete podrobnejšie informácie o poskytovaní Služby, napríklad o reklame ponúkanej v kontexte tejto Služby.

Vaše transakcie a obsah týkajúci sa chatu a e-mailu vrátane správ chatu a e-mailov, príloh a informácií hlavičiek (napr. príjemca, odosielateľ, príjemca kópie, predmet), ako aj nastavenia e-mailu a chatu bude spracovávať spoločnosť Yahoo!. Aj aktualizácie vášho zoznamu priateľov môžu byť synchronizované s Yahoo!.

Spoločnosť Yahoo! vám môže aj naďalej poskytovať možnosti využívania iných služieb Yahoo! s vaším účtom Nokia.

V prípade, že službu Nokia Mail alebo Chat bude v budúcnosti poskytovať iná strana než je definované vyššie, vaše údaje týkajúce sa e-mailu a chatu budú presunuté tejto novej strane.

Ďalšie dôležité informácie

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom strediska starostlivosti o zákazníkov alebo na nasledujúcej fínskej adrese:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Po skončení nám pošlite svoje pripomienky k našej webovej stránke

Zúčastnite sa krátkeho prieskumu o vašich skúsenostiach online. Keď si dopozeráte stránku, zobrazí sa vyplňovacie prostredie prieskumu.

Kliknite na nižšie uvedené tlačidlo, ale až po skončení prezerania stránky

Ďakujeme!

Prieskum sa otvorí, keď zatvoríte stránku.

Po skončení nám pošlite svoje pripomienky k našej webovej stránke

Kliknite na nižšie uvedené tlačidlo, ale až po skončení prezerania stránky

Ďakujeme!

Otázky prieskumu vám pošleme e-mailom.