Nokia Messaging

Dátum uvedenia do platnosti: 25.04.2014

Vaše súkromie v rámci služby Nokia Messaging pre e-mail a chat

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft Mobile objasňujú, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď využívate naše produkty a služby. Okrem toho sa na službu Microsoft Mobile Messaging zameranú na e-mail a chat určenú pre spotrebiteľov (ďalej len „Služba“) vzťahujú nasledujúce informácie.

Správy, ku ktorým máte prístup prostredníctvom tejto Služby, poskytuje a sprostredkúva poskytovateľ služieb, ktorého si sami zvolíte a ktorý má vo všeobecnosti vlastné zásady ochrany súkromia. Odporúčame vám oboznámiť sa so zásadami ochrany súkromia vášho poskytovateľa služieb. Spoločnosť Microsoft Mobile nie je zodpovedná za ochranu osobných údajov ani za iné postupy týchto poskytovateľov služieb.

Majte, prosím, na pamäti, že na využívanie tejto Služby sa môžu vzťahovať aj zmluvné podmienky vášho operátora.

Aké informácie zhromažďujeme?

Registračné a kontaktné údaje

Keď sa zaregistrujete v rámci tejto Služby, zhromaždia sa vaše kontaktné údaje ako je e-mailová adresa spolu s používateľským menom a heslom a pri niektorých verziách aj s číslom mobilného telefónu.

Technické informácie

Pri používaní tejto Služby spoločnosť Microsoft Mobile automaticky zhromažďuje niektoré technické údaje ako napríklad typ a sériové číslo vášho mobilného zariadenia, IP adresu, kód mobilnej siete a kód krajiny, časové pásmo, technické podrobnosti vášho softvérového klienta, ako aj vaše transakcie so spoločnosťou Microsoft Mobile. Zaznamenávame aj vaše transakcie s nami − napríklad vašu registráciu v rámci tejto Služby.

Ako využívame zhromaždené informácie?

Vaše údaje využívame na to, aby sme vám poskytli Služby, ďalej na vývoj našich výrobkov a služieb, ako aj na komunikáciu s vami. Vaše údaje tiež používame na marketingové účely a poskytovanie odporúčaní.

Vaša e-mailová adresa a prihlasovacie údaje sú potrebné na to, aby služba mohla načítať správy zo serverov poskytovateľa služieb, ktorého ste si zvolili, a na overenie vášho používateľského účtu. Vaše heslo sa nepoužíva na žiadne iné účely. Niektoré služby vás informujú o nových správach prostredníctvom textových správ.

Technické informácie, napr. typ vášho mobilného zariadenia, krajina a tarifa sa používajú na určenie toho, ktoré služby sú vám k dispozícii. Vaše údaje tiež môžeme používať na spravovanie licencie.

Vaše správy budú prenášané prostredníctvom serverov spoločnosti Microsoft Mobile na servery vášho poskytovateľa služieb e-mailu a chatu a späť k vám. Spoločnosť Microsoft Mobile vaše správy a súvisiace prenosové dáta nespracúva za žiadnym iným účelom než na doručenie a správu vašich správ, účtovanie, zabraňovanie podvodom, udržiavanie informačnej bezpečnosti tejto Služby a na spravovanie našich serverov a Služby.

Aké sú naše postupy súvisiace so zdieľaním informácií?

Ako sa podrobnejšie uvádza v našich zásadách ochrany súkromia, vaše osobné údaje smieme zdieľať:

  • s vaším súhlasom;

  • so spoločnosťami Microsoft Mobile a autorizovanými subjektmi tretej strany, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene; alebo

  • pokiaľ to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.

Ďalšie dôležité informácie

Ďalšie informácie o našich postupoch pri ochrane osobných údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov. Informácie týkajúce sa tejto Služby nájdete na našich stránkach podpory.

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom strediska starostlivosti o zákazníkov alebo na nasledujúcej fínskej adrese:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Po skončení nám pošlite svoje pripomienky k našej webovej stránke

Zúčastnite sa krátkeho prieskumu o vašich skúsenostiach online. Keď si dopozeráte stránku, zobrazí sa vyplňovacie prostredie prieskumu.

Kliknite na nižšie uvedené tlačidlo, ale až po skončení prezerania stránky

Ďakujeme!

Prieskum sa otvorí, keď zatvoríte stránku.

Po skončení nám pošlite svoje pripomienky k našej webovej stránke

Kliknite na nižšie uvedené tlačidlo, ale až po skončení prezerania stránky

Ďakujeme!

Otázky prieskumu vám pošleme e-mailom.