Najprv
vyskúšajte jednoduché opravy

Ak rozmýšľate, že svoj telefón pošlete do servisu, pozrite si predtým tieto jednoduché kroky. Možno sa vám podarí vyriešiť problém a ušetríte si čas a námahu.


easyfix1 Jednoduchá oprava 1: reštartovanie telefónu

Vypnite telefón a vyberte batériu. Počkajte niekoľko sekúnd a potom znovu vložte batériu do telefónu a zapnite ho.easyfix2 Jednoduchá oprava 2: nabitie telefónu

Nabíjanie batérie
1. Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.

2. Pripojte nabíjačku k telefónu.

3. Keď sa na telefóne zobrazí, že batéria je úplne nabitá, odpojte nabíjačku od telefónu a potom z elektrickej zásuvky.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa zobrazí indikátor nabíjania, alebo kým budete môcť uskutočniť hovor.

Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, možno bude potrebné pripojiť nabíjačku, potom ju odpojiť a znovu pripojiť.


easyfix3 Jednoduchá oprava 3: obnovenie pôvodných nastavení

Obnovenie pôvodných nastavení: Ak váš telefón nefunguje správne, môžete obnoviť niektoré nastavenia na pôvodné hodnoty. Nemá to vplyv na žiadne dokumenty a súbory uložené vo vašom telefóny. Napriek tomu však odporúčame pred obnovením výrobných nastavení telefón zálohovať. Postup nájdete v používateľskej príručke.

1. Ukončite všetky hovory a spojenia.

2. Zvoľte: Menu > Nastavenia a Obnoviť pôvodné nastavenia. > Iba nastavenia.

3. Zadajte bezpečnostný kód.

Po obnovení pôvodných nastavení sa telefón vypne a potom znovu zapne. Môže to trvať dlhšie než obvykle.

Aktualizácia softvéru

Svoj telefón Nokia si môžete aktualizovať bezdrôtovo cez sieť operátora. Pri aktualizácii cez sieť operátora nepotrebujete žiadne káble ani počítač. Aktualizáciu si môžete stiahnuť a nainštalovať priamo do telefónu pomocou internetového pripojenia. Odporúčame použiť pripojenie Wi-Fi.

Väčšinu telefónov Asha a Series 40 možno alternatívne aktualizovať pomocou programu Nokia Suite. Pri použití programu Nokia Suite budete potrebovať ešte počítač s internetovým pripojením a kompatibilný kábel USB.

Ďalšie informácie o aktualizácii vášho telefónu

Kontaktovať podporu

phoneicon

Kontaktujte nás − vyberte spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje.

Kontaktovať spoločnosť Nokia
Miesto Nokia Care

Vezmite svoj telefón do strediska služieb Nokia Care

Nájsť najbližšie stredisko služieb