Nokia 301 Dual SIM - Nedajú sa posielať ani prijímať e-maily

  1. Skontrolujte, či je v telefóne správne nastavený dátum a čas.
  2. Zistite, či je k dispozícii nová aktualizácia softvéru telefónu.
  3. Skontrolujte internetové pripojenie: Otvorte webový prehliadač a skontrolujte, či po zadaní e-mailovej adresy do poľa v prehliadači máte prístup k e-mailovej schránke.
  4. Skúste použiť pripojenie k sieti Wi-Fi namiesto mobilného dátového pripojenia. Tým sa vyhnete možnému roamingu alebo serverovému obmedzeniu odchádzajúcej pošty (SMTP).
  5. Skontrolujte, či nemáte plnú e-mailovú schránku. Presuňte e-maily z doručenej pošty do dočasného priečinka. Takto zistíte, či problémy so synchronizáciou nespôsobujú poškodené e-maily.
  6. Zmeňte nastavenie synchronizácie e-mailov, ktoré špecifikuje, ako zo servera stiahnuť staršie položky (podľa dní). Tým sa vyrieši problém so zobrazovaním starších e-mailových položiek v telefóne.

Prostredníctvom uvedených krokov by sa mal problém vyriešiť. V opačnom prípade bude možno potrebné kontaktovať poskytovateľa služieb alebo porovnať nastavenia s iným telefónom a určiť, či sú správne.