Nokia 301 Dual SIM - Osoba, ktorej volám z môjho telefónu Asha, ma nepočuje

  1. Skontrolujte, či nemáte stlmený mikrofón. Problém môžete vyriešiť aj reštartovaním svojho telefónu.
  2. Skontrolujte, či nie je zablokovaný otvor na mikrofón. Informácie o tom, kde sa nachádza otvor na mikrofón, nájdete v používateľskej príručke telefónu.
  3. Presuňte sa do tichšieho prostredia.
  4. Nastavte vo svojom telefóne režim reproduktora alebo skúste káblový headset s mikrofónom.
  5. Skontrolujte, či sa problém vyskytuje iba pri prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovoroch z konkrétneho čísla.
  6. Hlasitosť nastavíte pomocou tlačidiel hlasitosti. (Poznámka: Ak je hlasitosť príliš vysoká, môže na druhom konci spôsobiť ozvenu.)
  7. Mikrofón a reproduktory telefónu otestujte pomocou predinštalovaného nahrávača hlasu. Nahrajte zvukový klip a prehrajte záznam. Ak počujete nahrávku, mikrofón je v poriadku.