Nokia 301 Dual SIM - Nefunguje pripojenie Bluetooth

  1. Obnovte párovanie zariadenia Bluetooth a skontrolujte, či sa vymazala informácia o posledných zariadeniach Bluetooth. Ďalšie informácie o pokynoch na obnovenie nájdete v používateľskej príručke párovaného zariadenia.
  2. Vymažte zoznam párových zariadení v nastaveniach Bluetooth v telefóne a reštartujte telefón.
  3. Skontrolujte, či v telefóne nie je zapnutý režim šetriča batérie ani režim v lietadle.
  4. Spustite proces párovania a skúste sa pripojiť. Namiesto zahájenia pripojenia z telefónu ho tiež môžete spustiť z pripojeného zariadenia (alebo naopak).

Pripojenie môže byť rušené inými komunikačnými technológiami využívajúcimi rádiové vlny. Skúste preto telefón trochu posunúť a skontrolujte, či sú párované zariadenia viditeľné pre ostatné telefóny.