Nokia Lumia 900 - Nemôžem sa pripojiť na internet pomocou mobilného dátového pripojenia v mojom telefóne Lumia (Windows Phone 7).

1. Reštartujte telefón s vloženou SIM kartou. Stlačte a podržte súčasne vypínač a tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým telefón nezavibruje. Uvoľnite tlačidlá a telefón sa reštartuje.

2. Zapnite v telefóne mobilné dátové pripojenie. Prejdite do ponuky Nastavenia > mobilná sieť a prepnite položku Dátové pripojenie na možnosť Zapnuté.

3. Ak nie ste pripojení k domácej sieti, skontrolujte, či je aktivovaný dátový roaming. Prejdite do ponuky Nastavenia > mobilná sieť a vyberte položku Možnosti dátového roamingu.

4. Ak uvedené kroky nepomôžu, skúste nakonfigurovať nastavenia internetu manuálne.

  1. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Network Setup zo služby Obchod (Marketplace).
  2. Spustite aplikáciu a ťuknite na položku +.
  3. Musíte zadať názov pripojenianázov prístupového bodu (Internet APN). Ďalšie nastavenia sú voliteľné a závisia od mobilného operátora. Overte si nastavenia u svojho sieťového operátora.
  4. Vyberte položku Vybrať ako aktuálny názov prístupového bodu a ťuknite na položku Uložiť.