Nokia Lumia 900 - Nemôžem sa pripojiť na internet prostredníctvom mobilného dátového pripojenia

  1. Nastavte predvolené prístupové miesto internetového pripojenia pre mobilné dáta stiahnutím a nainštalovaním aplikácie Network Setup, ktorá je k dispozícii v Nokia Zbierke v službe Obchod (Marketplace). Spusťte aplikáciu a zvoľte svojho operátora siete. Ak sa v ponuke Network Setup zobrazuje možnosť úpravy názvu prístupového bodu (APN), klepnite na položku Edit APN (upraviť APN) a potom zvoľte položku delete (vymazať).
  2. Zistite od operátora siete, či má SIM karta aktivované mobilné dátové pripojenie (internetové pripojenie).
  3. Zapnite v telefóne mobilné dátové pripojenie. V ponuke Nastavenia > mobilná sieť prepnite položku dátové pripojenie na hodnotu zapnuté.
  4. Ak nie ste pripojení k domácej sieti, skontrolujte, či je aktivovaný dátový roaming. V ponuke Nastavenia > mobilná sieť zvoľte položku možnosti dátového roamingu.
  5. Ak sa dátové pripojenie preruší, skúste sa znova pripojiť zapnutím a vypnutím režimu v lietadle: Klepnite na položku Nastavenia > režim v lietadle. Obnoví sa tým aktívne dátové pripojenie.

Prostredníctvom uvedených krokov by sa mal problém vyriešiť. Ak uvedené kroky nepomôžu, vložte SIM kartu do iného zariadenia a skúste to znova. Ak v inom zariadení funguje správne, kontaktujte operátora siete v súvislosti s opätovným nastavením internetu. Možno budete musieť obnoviť pôvodné nastavenia telefónu (Nastavenia > O výrobku > obnoviť pôvodné nastavenie).