Nokia Lumia 900 - Nepamätám si heslo telefónu

Obnovte pôvodné nastavenia telefónu Lumia so systémom Windows Phone 7.

Upozornenie: Obnovením pôvodných nastavení telefónu sa vymaže všetok osobný obsah vrátane aplikácií.

  1. Skontrolujte, či je odpojená nabíjačka, a vypnite telefón.
  2. Stlačte a podržte tlačidlo na stíšenie hlasitosti a tlačidlo fotoaparátu.
  3. Stlačte a podržte vypínač.
  4. Keď telefón zavibruje, uvoľnite vypínač, ale naďalej nechajte stlačené tlačidlo na stíšenie hlasitosti a tlačidlo fotoaparátu, až kým sa telefón nereštartuje.