Recyklácia

3 jednoduché kroky k recyklácii starého telefónu

Opotrebované elektronické zariadenia, batérie a obalové materiály vždy odneste na príslušné zberné miesta. Takýmto spôsobom pomôžete predísť nekontrolovanej likvidácii odpadu a podporíte recykláciu materiálov.

recycle_1 Rozlúčte sa so svojím starým telefónom

Povedať zbohom svojmu starému telefónu môže byť ťažké, ale stojí za to. Keby každý používateľ mobilných telefónov nechal recyklovať iba jeden jediný telefón, spolu by sme ušetrili takmer 240 000 ton surovín.recycle_2 Zálohujte si svoje spomienky

Recyklácia vášho starého telefónu so spoločnosťou Nokia je úplne bezpečná. Žiadne údaje z telefónu sa nepoužijú a nebudú ani archivovať. Pred odovzdaním telefónu odporúčame uložiť si svoje kontakty, SMS správy, fotografie, hudbu a videá pomocou programu Nokia Suite do počítača. (Stiahnuť Nokia Suite)


recycle_3 Dajte svojmu starému telefónu slobodu – nechajte ho zrecyklovať!

Stačí vybrať starú SIM kartu a zaniesť váš telefón na najbližšie recyklačné miesto. Je to veľmi jednoduché! Môžeme dokonca recyklovať aj vašu starú nabíjačku, príslušenstvo a batérie.

Nájdite si najbližšie recyklačné miesto.


Ak vo vašej blízkosti nie je žiadne recyklačné miesto, môžete svoj telefón odovzdať v recyklačnom mieste pre elektroniku, ktoré prevádzkuje miestny úrad.

Viac informácií o spoločnosti Nokia a trvalej udržateľnosti vývoja