Recyklácia

3 jednoduché kroky k recyklácii starého telefónu

Opotrebované elektronické zariadenia, batérie a obalové materiály vždy odneste na príslušné zberné miesta. Takýmto spôsobom pomôžete predísť nekontrolovanej likvidácii odpadu a podporíte recykláciu materiálov.

recycle_1 Rozlúčte sa so svojím starým telefónom

Povedať zbohom svojmu starému telefónu môže byť ťažké, ale stojí za to. Keby každý používateľ mobilných telefónov nechal recyklovať iba jeden jediný telefón, spolu by sme ušetrili takmer 240 000 ton surovín.recycle_2 Zálohujte si svoje spomienky

Recyklácia vášho starého telefónu so spoločnosťou Nokia je úplne bezpečná. Žiadne údaje z telefónu sa nepoužijú a nebudú ani archivovať. Pred odovzdaním telefónu odporúčame uložiť si svoje kontakty, SMS správy, fotografie, hudbu a videá do počítača. (Pokyny nájdete tu.)


recycle_3 Dajte svojmu starému telefónu slobodu – nechajte ho zrecyklovať!

Stačí vybrať starú SIM kartu a zaniesť váš telefón na najbližšie recyklačné miesto. Je to veľmi jednoduché! Môžeme dokonca recyklovať aj vašu starú nabíjačku, príslušenstvo a batérie.

Nájdite si najbližšie recyklačné miesto.


Ak vo vašej blízkosti nie je žiadne recyklačné miesto, môžete svoj telefón odovzdať v recyklačnom mieste pre elektroniku, ktoré prevádzkuje miestny úrad.

Viac informácií o spoločnosti Nokia a trvalej udržateľnosti vývoja

Priemerné hodnotenie je 3.3 z 5 z celkového počtu 19

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Po skončení nám pošlite svoje pripomienky k našej webovej stránke

Zúčastnite sa krátkeho prieskumu o vašich skúsenostiach online. Keď si dopozeráte stránku, zobrazí sa vyplňovacie prostredie prieskumu.

Kliknite na nižšie uvedené tlačidlo, ale až po skončení prezerania stránky

Ďakujeme!

Prieskum sa otvorí, keď zatvoríte stránku.

Po skončení nám pošlite svoje pripomienky k našej webovej stránke

Kliknite na nižšie uvedené tlačidlo, ale až po skončení prezerania stránky

Ďakujeme!

Otázky prieskumu vám pošleme e-mailom.