Nokia Wireless Charging Plate

แค่วาง ก็ชาร์จแล้ว

โบกมือลา สายเคเบิ้ลที่พันกัน แค่วางมือถือ บนแท่นรองชาร์จ แบบไร้สาย ง่ายและสะดวก