อุปกรณ์ชาร์จพกพาผ่าน USB

พลังงานในกระเป๋าของคุณ

พร้อมทุกสถานการณ์

  • พลังงานเมื่อคุณต้องการ

    ขนาดเล็กใส่กระเป๋าได้ทำให้คุณสามารถนำอุปกรณ์ชาร์จสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่นี้ไปกับคุณได้ทุกที่อยู่เสมอ

  • เติมพลังและพร้อมใช้งานได้เร็วกว่า

    ด้วยการชาร์จแบบด่วน คุณจะสามารถเติมพลังให้กับโทรศัพท์ของคุณได้อย่างทันท่วงที ให้คุณพร้อมใช้ได้ไม่นาน

พลังงานฉบับกระเป๋า

ให้พลังงานเต็มความจุกับอุปกรณ์ของคุณ มีขนาดเล็กเหมาะกับการใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าถือ

DC-16_Module1

ไปกับคุณทุกที่

เล็กพอที่จะหย่อนในกระเป๋าเสื้อของคุณ มีให้เลือกสี่สีพร้อมสายเคเบิ้ล micro-USB สำหรับชาร์จ

เติมพลังงานแบบด่วน

ชาร์จอุปกรณ์ของคุณได้รวดเร็วด้วย พร้อมไฟ LED เพื่อบอกให้คุณรู้เมื่อพร้อมใช้งาน อุปกรณ์ชาร์จนี้เก็บพลังงานได้นานกว่าสามเดือน

DC-16_Module3

ทำงานกับอุปกรณ์มากมาย

ชาร์จทุกอุปกรณ์ด้วยขั้วต่อ micro-USB และชาร์จตัวเองได้จากแหล่งจ่ายพลังงานผ่าน USB