ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียดสำหรับ Nokia 105

 • คุณสมบัติเด่น
   • Nokia 105 ด้านหน้า
    44.8มม.
   • Nokia 105 ด้านข้าง
    107มม.
    14.3มม.
   • ขนาดหน้าจอ: 1.4นิ้ว
   • คุณสมบัติวิทยุ: วิทยุ FM
   • ระยะเวลาเปิดเครื่องรอรับสาย (สูงสุด): 35วัน
   • ระยะเวลาสนทนา(สูงสุด)2G: 12.5ชม.
   • Black
   • Cyan
 • ดีไซน์1
  • ขนาดและน้ำหนัก
   • ความยาว: 107 มม.
   • ความกว้าง: 44.8 มม.
   • ความหนา: 14.3 มม.
   • น้ำหนัก: 70 กรัม
  • หน้าจอและรูปแบบการแสดงผล
   • ขนาดหน้าจอ: 1.4 นิ้ว
   • ความละเอียดจอแสดงผล: 128 x 128 
   • แสดงคุณสมบัติ: RGB Stripe 
   • สีที่แสดง: HighColor (16-bit/64k) 
   • อัตราส่วนความยาวต่อความกว้าง: 1:1 
   • เทคโนโลยีการแสดงผล: LCD transmissive 
   • ความสูงของหน้าจอ: 26 มม.
   • ความกว้างของหน้าจอ: 26 มม.
  • ปุ่มกดและวิธีป้อนข้อมูล
   • การป้อนข้อมูล: แป้นพิมพ์ 
   • ปุ่มคำสั่งหลัก: ปุ่ม Navi 4 ทิศทาง, แผงปุ่มกดตัวเลขและตัวอักษร, ปุ่มเปิด/ปิด
  • รูปแบบโทรศัพท์
   • รูปทรง: โมโนบล็อก 
 • ฮาร์ดแวร์
  • การเชื่อมต่อ
   • ชนิดของซิมการ์ด: ซิมปกติ 
   • สองซิม: ไม่รองรับ 
   • การเชื่อมต่อสำหรับชาร์จ: ช่องต่อสำหรับชาร์จขนาด 2.0 มม. 
   • หัวต่อ AV: ช่องต่อสัญญาณเสียงขนาด 3.5 มม. 
   • Bluetooth: ไม่มี Bluetooth 
   • Wi-Fi: ไม่รองรับ Wi-Fi 
   • NFC: ไม่รองรับ NFC 
  • เครือข่ายข้อมูล2
   • โครงข่าย GSM: 900 MHz 
  • การจัดการพลังงาน3
   • แบตเตอรี่: BL-5CB 
   • ความจุแบตเตอรี่: 800 mAh
   • แรงดันแบตเตอรี่: 3.7 โวลต์
   • แบตเตอรี่สามารถถอดเปลี่ยนได้: รองรับ 
   • ระยะเวลาเปิดเครื่องรอรับสาย (สูงสุด): 35 วัน
   • ระยะเวลาสนทนา(สูงสุด)2G: 12.5 ชม.
   • การชาร์จแบบไร้สาย: ไม่รองรับ 
  • หน่วยความจำ
   • แหล่งเก็บข้อมูลผู้ใช้: ในอุปกรณ์ 
   • RAM: 384 kB 
 • ซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่น
  • คุณสมบัติด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
   • สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว): นาฬิกาดิจิตอล, เครื่องคิดเลข, นาฬิกา, ปฏิทิน, เครื่องแปลงหน่วย, การจัดการค่าใช้จ่าย, นาฬิกาปลุก, สมุดรายชื่อ, นาฬิกาพูดได้, ไฟฉาย
  • แอพพลิเคชั่นอื่นๆ
   • คุณสมบัติเกี่ยวกับเกม: เกมสำหรับท้องถิ่น 
  • รูปแบบการแสดงผลและโปรแกรม
   • ระบบปฏิบัติการ: โนเกีย OS 
   • รุ่นของซอฟท์แวร์: Series 30 
 • การสื่อสาร
  • อีเมลและการส่งข้อความ4
   • คุณสมบัติการรับส่งข้อความ: รายการของหมายเลขที่ใช้ล่าสุด, การรับส่งข้อความ
  • การจัดการการโทร
   • การจัดการสายเรียกเข้า-ออก: การรับสายซ้อน, ข้อมูลการโทร, โอนสาย, บันทึกการโทร: โทรออก รับสาย และสายที่ไม่ได้รับ, ประชุมทางไกล, ลำโพงแฮนด์ฟรีในตัว
   • สมุดโทรศัพท์: 5 
   • รายชื่อผู้ติดต่อ: 500 
   • ตัวแปลงสัญญาณเสียงพูด: GSM FR, GSM HR, GSM EFR
 • บรรจุภัณฑ์ และวัสดุ
  • ลักษณะสิ่งแวดล้อม
   • วัสดุ: ปลอดจากพีวีซี, ปลอดจากนิกเกิลบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์, ปราศจาก BFR, rFR ดังที่อยู่ในบัญชีสสารของโนเกีย
   • ประหยัดพลังงาน: อุปกรณ์ชาร์จประหยัดพลังงาน, โหมดประหยัดพลังงาน, เตือนให้ถอดสายชาร์จ
   • สินค้าจะถูกนำมารีไซเคิล (สูงสุด): สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ทั้งวัสดุและพลังงาน 
   • คู่มือการใช้งาน: พิมพ์แบบขาวดำ 
   • บรรจุภัณฑ์: ผลิตจากวัสดุที่นำมาใช้ใหม่ได้, ใช้วัสดุรีไซเคิลสูงสุดถึง 60%, บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กลง, บรรจุภัณฑ์นำไปรีไซเคิลได้ 100 %
 • การเข้าถึงพิเศษ
  • คุณสมบัติการเข้าถึงพิเศษ
   • ด้านการฟัง: ระบบสั่นเตือน 
   • ด้านการมองเห็น: ระบบสั่นเตือน 
 • ชุดจัดจำหน่าย
  • Box
   • ชุดจัดจำหน่ายมาตรฐาน: Nokia 105, อุปกรณ์ชาร์จ AC-11, แบตเตอรี่มาตรฐาน BL-5CB, คู่มือการใช้งาน
 • 1ผลิตภัณฑ์ บริการ และคุณสมบัติต่างๆ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับผู้แทนจำหน่ายโนเกียของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

  2ความเร็วในการส่งข้อมูลอาจแตกต่างออกไป ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

  3ระยะเวลาในการสนทนา การแสตนด์บาย และการเล่นสื่อเป็นเพียงเวลาโดยประมาณ เวลาที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับสภาพของโครงข่าย การตั้งค่าอุปกรณ์ แอพพลิเคชั่นที่ใช้ สภาวะแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

  4บริการบางอย่างอาจรองรับเฉพาะการดาวน์โหลดเท่านั้นหรือขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่บริการ และใช้ได้เฉพาะในอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานข้อความหรืออีเมลที่สามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ การแสดงผลเนื้อหาอาจแตกต่างกัน ภาพและเสียงเรียกเข้าบางลักษณะอาจไม่สามารถส่งต่อได้