ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียดสำหรับ โนเกีย C1-00

 • ดีไซน์
  • ขนาดและน้ำหนัก
   • น้ำหนัก: 0 กรัม
   • ปริมาตร: 0 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  • ปุ่มกดและวิธีป้อนข้อมูล
  • หน้าจอและรูปแบบการแสดงผล
 • ฮาร์ดแวร์
  • การเชื่อมต่อ
  • การจัดการพลังงาน1
   • แบตเตอรี่: null 
   • ระยะเวลาเปิดเครื่องรอสายนาน (สูงสุด) 2G: 0 h
   • ระยะเวลาสนทนา (สูงสุด) 3G: 0 h
 • ซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่น
  • แอพพลิเคชั่นอื่นๆ
   • สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว): นาฬิกา, ปฏิทิน
  • รูปแบบการแสดงผลและโปรแกรม
 • วิดีโอ
  • กล้องวิดีโอ
   • อัตราเฟรมกล้องวิดีโอ: 0 เฟรมต่อวินาที
  • คุณสมบัติกล้องวิดีโอ
 • 1ระยะเวลาในการสนทนา การแสตนด์บาย และการเล่นสื่อเป็นเพียงเวลาโดยประมาณ เวลาที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับสภาพของโครงข่าย การตั้งค่าอุปกรณ์ แอพพลิเคชั่นที่ใช้ สภาวะแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ