รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล

รายการปรับปรุงเหล่านี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของเรา โดยจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ในการดำเนินการและปกป้องข้อมูลของคุณในโปรแกรมและบริการบางประเภท