Nokia 101 - โทรศัพท์ของฉันจำซิมการ์ดของฉันไม่ได้

  1. ปิดแล้วเปิดโทรศัพท์ของคุณ 
  2. ตรวจสอบว่าคุณใส่ซิมการ์ดเข้าจนสุดแล้ว ห้ามใช้ซิมการ์ดที่ดัดแปลงมาเพื่อให้สามารถใส่ในช่องซิม
  3. โทรศัพท์ของคุณอาจมีการล็อคซิมไว้ ซึ่งจะป้องกันการใช้ซิมการ์ดจากผู้ให้บริการเครือข่ายอื่น
  4. หากเป็นไปได้ ให้ลองใช้ซิมการ์ดของคุณกับโทรศัพท์เครื่องอื่น