Nokia Asha 308 สองซิม - ผู้โทรอีกฝ่ายบน Asha ของฉันไม่ได้ยินเสียงฉัน

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ปิดเสียงไมโครโฟน นอกจากนี้ การรีสตาร์ทโทรศัพท์ของคุณอาจช่วยแก้ปัญหาได้
  2. ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดปิดกั้นช่องไมโครโฟน ในการค้นหาช่องไมโครโฟน โปรดดูคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ
  3. ย้ายไปยังบริเวณที่เงียบขึ้น
  4. ตั้งโทรศัพท์เป็นโหมดลำโพง หรือลองใช้ชุดหูฟังแบบมีสายที่มีไมโครโฟน
  5. ตรวจสอบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นกับเฉพาะบางเบอร์ที่โทรออกหรือโทรเข้าหรือไม่
  6. ใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียง (หมายเหตุ: หากปรับเสียงให้ดังเกินไปโดยไม่จำเป็น อาจเป็นสาเหตุให้เกิดเสียงสะท้อนกับปลายสายได้)
  7. ทดสอบไมโครโฟนและลำโพงในเครื่องของคุณผ่านเครื่องบันทึกเสียงที่ได้รับการติดตั้งล่วงหน้า บันทึกคลิปเสียง และเล่นไฟล์ที่บันทึก หากคุณได้ยินเสียงจากไฟล์ที่บันทึก แสดงว่าไมโครโฟนของคุณไม่มีปัญหา