ชุดหูฟังไร้สายสเตอริโอ + NFC Nokia Purity Pro โดย Monster - การรับประกันประเภทใดบ้างที่ Nokia มีให้สำหรับผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดการรับประกันจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณครอบครอง และประเทศที่คุณซื้ออุปกรณ์มา ข้อกำหนดการรับประกันจะอยู่ในคู่มือผู้ใช้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชุดจำหน่าย หรือไปที่เว็บไซต์ Nokia แล้วดูหน้าสนับสนุนของอุปกรร์ของคุณ