Nokia Lumia 710 - ฉันไม่สามารถวางสายได้เพราะหน้าจอโทรศัพท์ Nokia Lumia ของฉันยังคงเป็นสีดำอยู่

กดปุ่ม เปิด/ปิด (ล็อค) เมื่อคุณจบการโทรสนทนาแล้ว การทำเช่นนี้จะทำให้หน้าจอสว่างขึ้นเพื่อที่จะสามารถกด วางสาย ได้ หากหน้าจอยังคงดับอยู่ ตรวจดูให้แน่ใจว่าบริเวณพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ที่ด้านบนของหน้าจอไม่ถูกบังด้วยวัตถุใดๆ เช่น ฟิล์มป้องกันหรือเทป