Nokia Lumia 800 - แอพพลิเคชั่นซีเนมากราฟในโทรศัพท์ Nokia Lumia ที่ใช้ Windows Phone ของฉันคืออะไร

ซีเนมากราฟเป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้คุณจัดวางภาพนิ่งรวมกับภาพเคลื่อนไหวโดยใช้การถ่ายวีดีโอสั้นๆ