Nokia Lumia 800 - จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันเปิดภาพซีเนมากราฟจากภาพทั้งหมด แล้วแก้ไขในโทรศัพท์ Nokia Lumia ที่ใช้ Windows Phone ของฉัน

การแก้ไขครั้งใหม่จะทับผลการแก้ไขครั้งก่อนหน้า