Nokia Lumia 800 - ฉันสามารถแก้ไขภาพซีเนมากราฟของฉันด้วย Creative Studio ในโทรศัพท์ Nokia Lumia ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Phone ได้หรือไม่

ไม่ได้