Nokia Lumia 800 - เพราเหตุใดฉันจึงไม่สามารถแบ่งปันซีเนมากราฟไปยัง Facebook หรือ Twitter บน Nokia Lumia ที่ใช้ Windows Phone 8 ได้โดยตรง

Facebook และ Twitter ไม่อนุญาตให้แสดงภาพเคลื่อนไหวโดยตรงจากในการอัพเดตสถานะเช่นเดียวกับเครือข่ายสังคมอื่นๆ จำเป็นต้องมีมุมมองเว็บเบราเซอร์ในการแสดงซีเนมากราฟ