Nokia Lumia 800 - ฉันจำเป็นต้องมีบัญชีบริการใหม่ที่แยกต่างหากเพื่อแบ่งปันซีเนมากราฟบน Nokia Lumia ที่ใช้ Windows Phone 8 หรือไม่

คุณสามารถใช้บัญชี Nokia ที่คุณมีอยู่แล้วในการแบ่งปันซีเนมากราฟได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถล็อกอินโดยใช้บัญชีของ Facebook ได้อีกด้วย