Nokia Lumia 820 - ภาพถ่ายจากแอพ Nokia Glam Me ในโทรศัพท์ Nokia Lumia ของฉันได้รับการจัดเก็บไว้ที่ใด

แอพ Nokia Glam Me จะจัดเก็บภาพถ่ายลงใน Photos (ภาพถ่าย) > albums (อัลบั้ม) > Saved pictures (รูปภาพที่จัดเก็บไว้)