Nokia Lumia 820 - ขณะที่ใช้ Nokia Glam Me บนโทรศัพท์ Lumia ของฉัน บางครั้งดวงตาหรือฟันของฉันได้รับการตรวจจับอย่างไม่ถูกต้อง เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

แอพ Nokia Glam Me ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้าโดยอัตโนมัติ จึงไม่จำเป็นต้องระบุตำแหน่งของใบหน้าต้วยตนเอง และปัจจัยบางอย่าง เช่น แสงและมุมของใบหน้าจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการตรวจจับ โปรดลองใช้พื้นหลังหรือท่าทางอื่น