Nokia Lumia 820 - เพราะเหตุใดแอพพลิเคชั่น Nokia Glam Me จึงพยายามปรับแต่งใบหน้าแม้ว่าจะไม่มีใบหน้าในภาพถ่ายดังกล่าว

แอพ Nokia Glam Me ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้าโดยอัตโนมัติ จึงไม่จำเป็นต้องระบุตำแหน่งของใบหน้าต้วยตนเอง และปัจจัยบางอย่าง เช่น แสงและมุมของใบหน้าจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการตรวจจับ โปรดลองใช้พื้นหลังหรือท่าทางอื่น