ย้ายสื่อด้วย Nokia Link

  • ย้ายเพลง ภาพถ่าย และวิดีโอระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์หรือ Mac คัดลอกเนื้อหาอย่างง่ายดายลงในโปรแกรมต่างๆ เช่น Windows Media Player และ iTunes
  • ปกป้องข้อมูลในโทรศัพท์โดยการสำรองข้อมูล

คำถามที่พบบ่อย

แสดงเพิ่มเติม