Nokia ขนส่ง 3.1 - Nokia ขนส่งกับแผนที่ Nokia แตกต่างกันอย่างไร

แผนที่ Nokia กับ Nokia นำทาง ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้คุณค้นหาเส้นทางสำหรับการเดินเท้าและการขับรถ Nokia ขนส่งช่วยค้นหาเส้นทางการขนส่งสาธารณะสำหรับการเดินทางของคุณ