Nokia ขนส่ง 3.1 - ฉันสามารถใช้ Nokia นำทาง, แผนที่ Nokia, Nokia ส่องเมือง และ Nokia Transit ที่มีอยู่แล้วบนโทรศัพท์ Lumia ที่ใช้ Windows Phone 8 หรือฉันจำเป็นต้องอัพเกรดแอพ HERE ใหม่

ตราบใดที่คุณยังไม่ได้อัพเดตแอพ คุณสามารถใช้แอพของ Nokia ต่อ การอัพเดตไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องกระทำ แต่แราแนะนำให้ทำเพื่อรับประโยชน์จากคุณสมบัติใหม่และประสบการณ์แบบผสมผสาน