โนเกีย X7-00 - โทรศัพท์ของฉันไม่สามารถชาร์จได้

  1. ปิดแล้วเปิดโทรศัพท์ หากทำได้
  2. ถอดและเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จใหม่
  3. ใช้อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ของ Nokia ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ อุปกรณ์ชาร์จรุ่นเก่ากว่านี้อาจไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มได้ หรืออาจต้องใช้เวลานานกว่าปกติ
  4. ลองใช้อุปกรณ์ชาร์จกับโทรศัพท์เครื่องอื่นที่ใช้ร่วมกันได้เพื่อตรวจสอบว่าปัญหาเกิดขึ้นที่อุปกรณ์ชาร์จหรือไม่
  5. ชาร์จโทรศัพท์อย่างน้อย 20 นาที หากยังพบปัญหา ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ (หากโทรศัพท์ของคุณเป็นรุ่นที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้) เพื่อดูว่าไอคอนชาร์จจะแสดงบนหน้าจอของโทรศัพท์เมื่อใช้แบตเตอรี่อันใหม่หรือไม่