ข้อกำหนดการใช้งานสำหรับข้อเสนอของผู้จัดจำหน่ายและ /หรือผู้ให้บริการโครงข่าย ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของ Nokia ("ข้อกำหนดการใช้งาน")

ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ "Nokia" หมายถึง Nokia Corporation รวมถึงบริษัทในเครือ (ยังหมายความถึง "โนเกีย", "เรา", "พวกเรา", หรือ "ของเรา")

ข้อเสนอแพ็คเกจแบบเติมเงิน แบบรายเดือน และฟรีซิมการ์ด จะปรากฎบนเว็บไซต์ของ Nokia และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้:

เว็บไซต์ของ Nokia จะแสดงข้อเสนอแพ็คเกจแบบเติมเงิน แบบรายเดือน และ/หรือฟรีซิมการ์ด จากผู้จัดจำหน่ายและ /หรือผู้ให้บริการโครงข่าย และไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดของโนเกีย บนเว็บไซต์นี้ Nokia อาจจะแสดงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สั่งจอง Nokia จะไม่มีคำแนะนำใดๆ และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมใดๆ กับการทำสัญญาของคุณ

ข้อมูลที่ Nokia มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาผลิตภัณฑ์ และบริการของผู้ให้บริการเครือข่าย ที่แสดงตามที่ Nokia รวบรวมมาจากเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายและ /หรือผู้ให้บริการโครงข่าย หรือตามที่ผู้จัดจำหน่ายและ /หรือผู้ให้บริการโครงข่ายมอบให้ Nokia ด้วยการปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับจากผู้จัดจำหน่ายและ /หรือผู้ให้บริการโครงข่ายอยู่เสมอ Nokia จะใช้ความพยายามอย่างยิ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่แสดงนั้น มีความถูกต้องได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ข้อเสนอที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของเราอาจเปลี่ยนแปลง หรือถอดถอนออกได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ความถูกต้องของข้อเสนอเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการโครงข่ายที่จัดทำข้อเสนอ

เมื่อคุณทำการคลิกบนปุ่ม ‘ซื้อเลย’ หรือ ‘สั่งจอง’ คุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการโครงข่าย ซึ่งเป็นเว็บไซต์พาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ภายนอก คุณจะทำการสั่งซื้อหรือสั่งจองผลิตภัณฑ์ Nokia และบริการที่เกี่ยวของโดยตรงกับผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการโครงข่ายแล้วแต่กรณี เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบอย่างรอบคอบถึงข้อมูลจำเพาะ ราคาล่าสุด รายละเอียดข้อเสนอของผลิตภัณฑ์ที่เลือก และกรอกข้อมูลธุรกรรมให้สมบูรณ์ ก่อนที่จะทำการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ ของผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการโครงข่าย

Nokia ไม่สามารถรับประกันถึงการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์ใดๆ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องตรวจสอบจากเว็บไซต์ ของผู้จัดจำหน่ายและ /หรือผู้ให้บริการโครงข่ายเอง

Nokia ไม่ได้แสดงรายชื่อของผู้จัดจำหน่ายและ /หรือผู้ให้บริการโครงข่ายที่เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ Nokia ออนไลน์ ยังมีข้อเสนอผลิตภัณฑ์ Nokia ออนไลน์อยู่มากกว่าที่ Nokia แสดงอยู่ในขณะนี้