Các câu hỏi thường gặp - Làm thế nào để cài đặt tài khoản email công ty sử dụng Mail for Exchange trên điện thoại Nokia của tôi?

Điện thoại Nokia của bạn (ví dụ E75, 6730 classic, 6710 navigator, hoặc N86 8MP) bao gồm một ứng dụng khách email đa giao thức hỗ trợ tài khoản Mail for Exchange sử dụng giao thức Microsoft ActiveSync. Lưu ý! việc cài đặt ứng dụng khách Mail for Exchange (MFE) là không cần thiết. Cấu hình được thực hiện bằng việc chạy trình hướng dẫn Cài đặt e-mail. Các bước sau sẽ hướng dẫn bạn cài đặt tài khoản email Mail for Exchange trong điện thoại Nokia:

LƯU Ý! Đọc kỹ tất cả màn hình trong suốt quá trình cài đặt vì chúng cung cấp thêm thông tin về cách tiến hành.

 1. Đánh dấu và chọn Cài đặt e-mail trên màn hình chính bằng cách sử dụng Phím Navi.
 2. Chọn Bắt đầu cài đặt e-mail từ menu hiện ra.
 3. Chọn Bắt đầu để bắt đầu nhập thông tin cho tài khoản e-mail của bạn
 4. Trình hướng dẫn cài đặt sẽ cần truy cập mạng để hoàn tất việc định cấu hình email của bạn.  Tùy thuộc vào hợp đồng với nhà điều hành mạng của bạn, việc này có thể phát sinh thêm một số chi phí truyền dữ liệu. Chọn Có, để cho phép trình hướng dẫn truy cập mạng, nếu được yêu cầu. Vui lòng đợi trình hướng dẫn thiết lập kết nối mạng.
 5. Nhập địa chỉ Email công ty và chọn OK.
 6. Chọn Công ty trong Loại email.
 7. Chọn Mail for Exchange, nếu được yêu cầu.
 8. Sau đó trình Hướng dẫn cài đặt sẽ yêu cầu chi tiết cài đặt email. Nhập Tên miền, Tên người dùng của bạn vào tài khoản email, mật khẩu, e-mail Tên máy chủĐăng nhập An toàn (bật/tắt). Chọn Tiếp.
 9. Chọn Chỉ Email hoặc Email và Dữ liệu. Email và Dữ liệu có nghĩa là đồng bộ hóa Email, Lịch, Danh bạ và Công việc trong lần đồng bộ hóa đầu tiên. Việc xác định có thể được thay đổi sau trong Menu > Email > Cài đặt.
 10. Nếu bạn đã chọn Email và Dữ liệu trong bước 9, hãy chọn Kết hợp hoặc Thay thế đối với yêu cầu về cách đồng bộ hóa. Để có thêm thông tin, hãy kiểm tra phần Trợ giúp.
 11. Khi hiển thị Email hoàn tất, hãy chọn OK.
 12. Hộp thư Mail for Exchange hiện đã được thêm vào điện thoại và sẵn sàng để sử dụng. Khi sử dụng Mail for Exchange, bạn có thể được yêu cầu thay đổi mã khóa sau khi kết nối với máy chủ email lần đầu tiên.  Mã khóa mặc định cho điện thoại của bạn là 12345. Bạn cần nhập mã khóa mới theo khoảng thời gian đã định.

LƯU Ý! Nếu bạn quên mã khóa, bạn cần mang điện thoại đến điểm sửa chữa. Để biết thêm thông tin về việc sửa chữa điện thoại Nokia, hãy truy cập vào trang web hỗ trợ của Nokia tại trang http://www.nokia.com/support.

LƯU Ý: Nếu trước đây bạn đã ẩn tùy chọn Cài đặt e-mail trên màn hình chính, sẽ có những cách khác dưới đây để bắt đầu với việc cài đặt email.

 • Menu > Email (hoặc Ứng dụng > Email) > Mới > Cài đặt E-mail bắt đầu. (Khi bạn sử dụng trình hướng dẫn lần đầu tiên, bạn sẽ được hướng dẫn định cấu hình cài đặt. Sau đó, tùy chọn Cài đặt Email sẽ khả dụng).
 • Menu > Nhắn tin >Tùy chọn > Cài đặt > E-mail > Tùy chọn > Hộp thư mới.

Nếu bạn sử dụng một trong hai ứng dụng này, hãy chọn Bắt đầu để bắt đầu nhập thông tin cho tài khoản email của bạn như được nêu trong bước 3 ở trên và tiếp tục với những hướng dẫn ở trên đó.