Các câu hỏi thường gặp - Bản đồ sẽ “sẵn sàng bên ngoài hộp mà không thêm phí” có nghĩa là gì?

Điều đó có nghĩa rằng từ Bản đồ phiên bản 3.03, tất cả các điện thoại thông minh hỗ trợ GPS tương thích của Nokia sẽ bao gồm bản đồ toàn cầu, điều hướng cho xe ô tô và người đi bộ có hướng dẫn thoại và nội dung cao cấp, sẵn sàng bên ngoài hộp mà không thêm chi phí cho suốt thời gian sử dụng điện thoại và nội dung.

Trong thực tế, điều này có nghĩa rằng bạn không cần giấy phép điều hướng nữa, tất cả đã được bao gồm trong điện thoại.

Nhà điều hành có thể tính phí chuyển dữ liệu trong trường hợp bạn tải về dữ liệu bản đồ qua kết nối dữ liệu, nhưng điều hướng cho xe ô tô và người đi bộ có hướng dẫn thoại cũng như nội dung cao cấp bao gồm các thông tin về du lịch, thời tiết và sự kiện, ra ngay bên ngoài hộp mà không thêm chi phí trên các điện thoại thông minh hỗ trợ GPS tương thích của Nokia. 

Xin lưu ý: Do các hạn chế về mặt kỹ thuật, các dịch vụ Chia sẻ Vị trí và Đặc biệt (bao gồm cả Thời tiết và Hướng dẫn) không khả dụng cho Bản đồ 3.03 trên E71 và E66.

Chủ đề này có giá trị cho cho:

Nokia C5,Nokia C5,Nokia E72,Nokia E6,Nokia N8,Nokia X7,Nokia 808 PureView,Nokia 701,Nokia 700,Nokia 603,Nokia 500