Các câu hỏi thường gặp - Tôi có thể tìm Bản đồ Nokia v3.08 cho điện thoại của tôi ở đâu?

Tùy thuộc vào kiểu điện thoại của bạn, bạn có thể cập nhật phiên bản Bản đồ lên v3.08 qua một trong các kênh phân phối sau đây:

1. Menu Cập nhật PM

Chuyển đến menu Cập nhật PM trong điện thoại và kiểm tra các bản cập nhật Bản đồ mới nhất. Có thể cập nhật cho các kiểu điện thoại sau đây chạy Nokia Anna hoặc Belle:

  • N8-00, E7-00, C7-00, C6-01, Astound, Oro, X7-00, E6-00, Nokia 603, Nokia 700, Nokia 701

Lưu ý rằng việc cập nhật qua menu Cập nhật PM không khả dụng cho các phiên bản phần mềm điện thoại có trước Nokia Anna. Trước tiên, bạn phải cập nhật lên Nokia Anna trước khi có thể cài đặt Bản đồ 3.08 qua menu Cập nhật PM.

2. Nokia Suite

Kết nối điện thoại với máy tính PC qua USB để truy cập vào menu Cập nhật PM trong Nokia Suite để cài đặt Bản đồ 3.08. Có thể cập nhật cho các kiểu điện thoại sau đây chạy Nokia Anna hoặc Belle:

  • N8-00, E7-00, C7-00, C6-01, Astound, Oro, X7-00, E6-00, Nokia 603, Nokia 700, Nokia 701

Lưu ý rằng việc cập nhật qua Nokia Suite không khả dụng cho các phiên bản phần mềm điện thoại có trước Nokia Anna. Trước tiên, bạn phải cập nhật lên Nokia Anna trước khi có thể cài đặt Bản đồ 3.08 qua Nokia Suite.

3. Cửa hàng Nokia

Bản đồ 3.08 có sẵn dưới dạng gói cài đặt thông minh tại Cửa hàng Nokia cho các điện thoại sau đây:

  • N8-00, E7-00, C7-00, C6-01, Astound, Oro, X7-00, E6-00, Nokia 603, Nokia 700, Nokia 701

Khi cài đặt từ Cửa hàng Nokia, bạn cũng có thể cài đặt Bản đồ cho điện thoại chạy phiên bản phần mềm điện thoại có trước Nokia Anna.

4. Nokia mobi

Bản đồ 3.08 có sẵn dưới dạng gói cài đặt thông minh trong Nokia mobi (nokia.mobi / maps) cho các điện thoại sau đây:

  • Nokia 603, Nokia 700, Nokia 701

Lưu ý rằng cần có kết nối trực tuyến từ điện thoại khi cài đặt các gói cài đặt thông minh.