Nokia 112 - Tôi có thể sử dụng Nokia Trò chuyện trên điện thoại của mình không? Nó có sẵn trong Cửa hàng Nokia không?

Nokia Trò chuyện không có sẵn trong Cửa hàng Nokia. Ứng dụng này được cài đặt sẵn trên một số điện thoại Nokia chọn lọc.

Khi bạn mở ứng dụng Trò chuyện, điện thoại sẽ tự động kiểm tra cập nhật và nhắc bạn cài đặt chúng nếu có phiên bản mới hơn.