BẢN CẬP NHẬT PHẦN MỀM MỚI NHẤT

Latest software release for Nokia 206 is 4.51
The availability of this update may depend on your network service provider. To check for updates, on your phone, open the software update app.

  • Improved phone call quality
  • Improvements to self-portrait voice guidance
  • WhatsApp launcher and YouTube launcher added
  • Nokia Xpress Browser, Twitter, Facebook, Mail, News and Offers, and Notifications apps updated
  • General performance and usability improvements

Cách cập nhật phần mềm

Bạn có thể cập nhật điện thoại Nokia Asha hoặc Series 40 qua mạng không dây (OTA). Với cập nhật OTA, bạn không cần bất kỳ cáp hay máy tính nào, chỉ cần tải về và cài đặt bản cập nhật bằng điện thoại. Các bản cập nhật được cung cấp miễn phí, nhưng để tải về bản cập nhật, bạn cần kết nối internet. Tốt nhất bạn nên sử dụng kết nối Wi-Fi để tránh chi phí chuyển dữ liệu mạng di động.

Các bản cập nhật phần mềm từ Nokia an toàn để cài đặt và các cài đặt, ứng dụng, ảnh và tin nhắn văn bản của bạn vẫn an toàn và ở trong tình trạng tốt.

Bước 1. Với hầu hết điện thoại, hãy chọn Menu > Cài đặt > Điện thoại > Cập nhật thiết bị.

Bước 2. Chọn “tải phần mềm điện thoại”. Điện thoại sẽ thông báo cho bạn nếu có bản cập nhật khả dụng. Nếu tìm thấy bản cập nhật, hãy thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

Bước 3. Quá trình cập nhật mất khoảng 15-30 phút và bạn không thể sử dụng điện thoại trong khi cài đặt bản cập nhật.

  • Mẹo! Có thể có nhiều bản cập nhật tiếp sau, vì vậy bạn có thể cần phải lặp lại các bước để có được phiên bản phần mềm mới nhất.