Nokia 500 - Điện thoại của tôi trở nên ấm hơn

Cố gắng giảm thiểu sử dụng số lượng ứng dụng và chức năng bạn sử dụng cùng lúc.

Trong hầu hết các trường hợp, điện thoại ấm lên là hiện tượng bình thường, ví dụ, khi bạn sử dụng nhiều ứng dụng hiệu suất cao, nghe nhạc trong thời gian dài hoặc khi điện thoại đang sạc. Nhiệt độ môi trường cũng có thể khiến điện thoại ấm lên.

Điện thoại của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn thử nghiệm cao sự an toàn thiết bị của Nokia. Nokia cũng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về an toàn (IEC 60950-1) và các yêu cầu cụ thể của quốc gia.

Để tránh bị quá nóng và để tự bảo vệ, điện thoại có thể tự động chạy chậm lại, đóng các ứng dụng và tự tắt, nếu cần.