Nokia 500 - Điện thoại của tôi không sạc

  1. Bật và tắt điện thoại, nếu có thể.
  2. Ngắt và cắm lại bộ sạc.
  3. Sử dụng bộ sạc pin Nokia đi kèm với điện thoại của bạn. Bộ sạc cũ có thể không sạc được đầy pin hoặc có thể cần nhiều thời gian hơn bình thường.
  4. Hãy thử bộ sạc với một điện thoại tương thích khác để kiểm tra xem vấn đề có phải do bộ sạc hay không.
  5. Giữ điện thoại kết nối với bộ sạc ít nhất 20 phút, nếu điều đó không giúp được gì, hãy thay pin (nếu điện thoại có pin có thể tháo rời) để xem biểu tượng sạc có hiển thị trên màn hình điện thoại khi sử dụng pin mới không.