Nokia 500 - Điện thoại của tôi không sạc.

1. Nếu pin đã hết sạch điện, hãy sạc điện thoại trong ít nhất 20 phút để đảm bảo điện thoại có đủ điện để khởi động, sau đó thử bật lại điện thoại.

2. Nếu bạn có thể bật điện thoại, hãy thử bộ sạc với một điện thoại tương thích khác để kiểm tra xem vấn đề là do bộ sạc hay không.

3. Đặt lại điện thoại:

  • Điện thoại có pin có thể tháo lắp: Chỉ cần tháo pin ra trong khoảng 30 giây.
  • Điện thoại Lumia có pin tích hợp: Giữ điện thoại kết nối với bộ sạc, sau đó nhấn và giữ phím nguồn và phím giảm âm lượng cùng lúc cho đến khi điện thoại rung. Nhả các phím này ra và điện thoại sẽ đặt lại.

Lưu ý: Sau khi đặt lại, bạn có thể cần đặt ngày giờ trên điện thoại.