Nokia Asha 200 - Tôi quên mật khẩu tài khoản Nokia của mình

Chuyển đến https://account.nokia.com và nhấp vào Quên mật khẩu?. Nhập địa chỉ e-mail, số di động hoặc tên người dùng tài khoản Nokia của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để cài lại mật khẩu.

  1. Nếu bạn không nhận được liên kết trong e-mail, đảm bảo hộp thư e-mail đến của bạn không bị đầy và kiểm tra thư mục thư rác.
  2. Nếu bạn không nhận được liên kết trong một tin nhắn văn bản, hãy đảm bảo số điện thoại của bạn bao gồm dấu cộng (+) và mã quốc gia.
  3. Nếu bạn vẫn không nhận được liên kết, hãy thử thực hiện các bước trước đó sử dụng một trình duyệt internet, máy tính hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác.