Nokia Asha 305 - Nokia Xpress Now là gì?

Nokia Xpress Now là một dịch vụ cho phép bạn dễ dàng khám phá những gì đang phổ biến trên web. Những giới thiệu được cá nhân hóa được rút ra từ những người dùng internet khác giống như bạn.  Liên tục được cập nhật, Nokia Xpress Now cho phép bạn tìm những gì mới nhất một cách nhanh chóng và dễ dàng, vì thế bạn luôn có gì đó để chia sẻ. Ngoài ra, Nokia Xpress Now còn cung cấp một trải nghiệm khám phá độc đáo chưa từng thấy trong các dịch vụ khác vì nó giới thiệu nội dung dựa trên những gì phổ biến nhất trong số hàng triệu người dùng Trình duyệt Xpress tích cực.