Nokia Asha 305 - Nokia Xpress Now làm gì?

Khám phá:  Nokia Xpress Now giúp bạn tự động tìm nội dung dựa trên hoạt động và phản hồi của bạn.  Xpress Now còn cho phép tự động khám phá những điều ngạc nhiên và thú vị.

Cá nhân: Xpress Now tìm những gì liên quan đến bạn thông qua những giới thiệu được cá nhân hóa.

Thời gian: Truy cập vào nội dung bằng một lần nhấp, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian vì không phải nhập URL hoặc tìm kiếm và sàng lọc các kết quả không liên quan.

Chia sẻ:  Bạn có thể chia sẻ câu chuyện, trang web, video ưa thích của mình từ trong ứng dụng Xpress Now qua Facebook, Twitter và tin nhắn SMS.

Cập nhật (Xem những gì hiện đang diễn ra): Bạn có thể giữ cập nhật với dữ liệu được làm mới thường xuyên bao gồm cả tin tức, xu hướng và địa điểm mới nhất.

Đầu tiên:  Vì dữ liệu của chúng tôi rất mới,  sử dụng Xpress Now có nghĩa bạn là một trong những người "biết đầu tiên" và sau đó có thể chia sẻ với người khác.