Nokia Asha 311 - Tôi không thể kết nối vào internet sử dụng kết nối dữ liệu mạng di động trên điện thoại Asha (Series 40).

  1. Thiết lập cài đặt cấu hình dữ liệu mạng di động mặc định. Chuyển đến Cài đặt > cấu hình và chọn nhà điều hành mạng của bạn.
  2. Xác nhận với nhà điều hành mạng của bạn rằng bạn có đăng ký thuê bao dữ liệu di động hoạt động (truy cập Internet) trên thẻ SIM của mình.
  3. Bật kết nối dữ liệu di động trên điện thoại. Chuyển đến Cài đặt> kết nối > dữ liệu di động và chuyển dữ liệu di động sang Bật (đảm bảo chuyển vùng dữ liệu được bật khi bạn không ở trong mạng chủ).

Nếu các bước trên không giải quyết được vấn đề, hãy lắp thẻ SIM vào một thiết bị khác và thử lại. Nếu thẻ SIM hoạt động trong một thiết bị khác, hãy liên hệ với nhà điều hành mạng của bạn để cấu hình lại cài đặt Internet.