Nokia Asha 311 - Kết nối cáp với máy tính của tôi không hoạt động

  1. Khởi động lại máy tính và điện thoại.
  2. Kiểm tra xem bạn đã cài đặt các bản cập nhật mới nhất trên máy tính chưa, sử dụng Internet Explorer của máy tính và truy cập vào www.update.microsoft.com.
  3. Ngắt kết nối điện thoại và các thiết bị USB khác được kết nối với máy tính của bạn. 
  4. Hãy đảm bảo pin điện thoại còn đủ điện và điện thoại được bật. Trước tiên kết nối cáp USB tương thích với điện thoại, sau đó kết nối với máy tính.
  5. Nhập mật khẩu màn hình khóa của điện thoại nếu được yêu cầu, nếu kết nối thành công, điện thoại sẽ được nhắc cho USB mode (Chế độ USB). Chọn đúng chế độ USB trên điện thoại: Nokia Suite hoặc Modem.
  6. Nếu máy tính có thể phát hiện thấy điện thoại nhưng không thể tải trình điều khiển, hãy kiểm tra xem điện thoại có được liệt kê dưới Portable devices (Thiết bị di động) trong Device Manager (Trình quản lý Thiết bị) hay không (bấm nút Start (Bắt đầu), nhập Device Manager (Trình quản lý Thiết bị) và bấm enter).
  7. Nếu Trình quản lý Thiết bị của Windows cho biết có một vấn đề với thiết bị, phần cứng đó sẽ được đánh dấu bằng dấu chấm than (!) màu vàng để giúp bạn nhận ra nó. Hãy thử một cổng USB khác trên máy tính (không sử dụng hub USB hoặc các cổng nằm ở mặt trước của máy tính).
  8. Bạn cũng có thể thử kết nối điện thoại với một máy tính khác. Cách này sẽ xác nhận vấn đề có phải do kết nối USB trên máy tính của bạn hay không.