Nokia Asha 311 - Làm thế nào để có được Nokia Xpress Now?

 Xpress Now có sẵn thông qua một liên kết trên trang bắt đầu của Trình duyệt Xpress.

          - Nếu bạn vẫn có Trình duyệt Xpress, phiên bản 2.x, hãy chạm hoặc chọn biểu tượng 'Ứng dụng', sau đó chạm hoặc chọn Nokia Xpress Now

 Xpress Now được cài đặt sẵn trên Asha 501.