Nokia Asha 311 - Tôi có thể thay thế ứng dụng Trò chuyện cũ bằng ứng dụng nào?

Để bạn có thể tiếp tục sử dụng mạng trò chuyện của mình, chúng tôi cung cấp các ứng dụng thay thế sau.

  • Nếu bạn sử dụng Facebook, Yahoo!, GTalk hoặc MSN, vui lòng tải về: Nimbuzz
  • Nếu bạn sử dụng Nokia Trò chuyện hoặc Claro / Telcel Messenger, vui lòng tải về: Nokia Trò chuyện