Nokia Asha 311 - Tại sao tính năng đồng bộ số liên lạc và tìm kiếm số liên lạc cho Hotmail không hoạt động trên thiết bị Nokia của tôi?

Microsoft chuyển Hotmail từ MSP sang IMAP. IMAP không hỗ trợ đồng số liên lạc và tìm kiếm số liên lạc cho Hotmail. Sau ngày 1 tháng 3 năm 2014, bạn sẽ không còn có thể sử dụng tính năng đồng bộ số liên lạc và tìm kiếm số liên lạc cho Hotmail sử dụng ứng dụng e-mail Nokia Messaging.