Nokia C1-01 - Tôi có thể làm gì khi các tập tin nhạc mới không hiển thị trong Trình phát nhạc (hoặc Trình phát media) trên điện thoại Nokia của tôi?

Làm mới hoặc cập nhật thư viện nhạc. Mở Trình phát nhạc (hoặc Trình phát media hoặc Nhạc của tôi), chọn Tùy chọn > Làm mới thư viện (hoặc Cập nhật thư viện hoặc Cập nhật t.viện).