Nokia C2-00 - Khi SIM1 được sử dụng, ví dụ, thực hiện cuộc gọi, một người gọi gọi SIM2, liệu người gọi này có nghe thấy âm báo bận không?

Trong trường hợp này, SIM 2 sẽ không thể nhận cuộc gọi. Những gì người gọi SIM2 nghe thấy phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ, ví dụ, "Rất tiếc, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau".